Elektriksel Kalibrasyon

Ölçüm büyüklüğü Ölçüm aralığı İlgili standart veya rehber döküman Genişletilmiş ölçüm belirsizliği
DC Gerilim
Ölçüm Cihazları
1 mV ≤ U ≤ 1000 V Euramet cg.15 6,7 μV … 0,11 V
DC Akım
Ölçüm Cihazları
0,02 mA ≤ I ≤ 22 A Euramet cg.15 0,036 μA … 3,2 mA
DC Akım
Pens Ampermetre
10 A ≤ I ≤ 1000 A Euramet cg.15 0,53 A … 0,60 A
DC Direnç
Ölçüm Cihazları
1 Ω ≤ R ≤ 1 GΩ Euramet cg.15 1,01 mΩ … 106 MΩ
AC Gerilim
Ölçüm Cihazları
1 mV ≤ U ≤ 1000 V
50 Hz ≤ f ≤ 20 kHz
Euramet cg.15 51 μV … 1,4 V
AC Akım
Ölçüm Cihazları
0,02 mA ≤ I ≤ 22 A
50 Hz ≤ f ≤ 5 kHz
Euramet cg.15 0,5 μA … 68 mA
AC Akım
Pens Ampermetre
10 A ≤ I ≤ 600 A
f = 50 Hz
Euramet cg.15 0,52 A … 0,61 A
DC Güç
Ölçüm Cihazları
0,1 W ≤ P ≤ 20 kW Euramet cg.15 1,8 · 10-3 · P + 0,16 mW
AC Güç
Ölçüm Cihazları
Aktif Güç: Tek Faz
0,1 W ≤ P ≤ 20 kW Euramet cg.15 1,7 · 10-2 · P + 1,5 mW
Osiloskop 12 mV ≤ U ≤ 120 V
5 ns ≤ t ≤ 5 s
5 MHz ≤ f ≤ 250 MHz
Euramet cg.7 5,8 · 10-2 · U
%1,6
%3,6
Zaman Farkı Ölçer
(Kronometre,
Zamanlayıcı)
10 ms ≤ t ≤ 7200 s NIST Special
Publication
960-12
48 ms
Frekans
Ölçüm Cihazları
10 Hz ≤ f ≤ 10 MHz Euramet cg.15 3,3 · 10-5 · f
Devir ölçer,
Takometre
60 rpm ≤ w ≤ 99999 rpm Euramet cg.15 3,3 · 10-5 · w + 0,07 rpm
DC Gerilim
Kaynak Cihazları
1 mV ≤ U ≤ 1000 V Euramet cg.15 16 μV … 0,41 V
DC Akım
Kaynak Cihazları
0,1 μA ≤ I ≤ 3 A Euramet cg.15 0,092 μA … 5,9 mA
DC Direnç
Kaynak Cihazları
1 Ω ≤ R ≤ 1 GΩ Euramet cg.15 4,8 mΩ … 92 MΩ
AC Gerilim
Kaynak Cihazları
100 mV ≤ U ≤ 750 V
50 Hz ≤ f ≤ 100 kHz
Euramet cg.15 120 μV … 0,8 V
AC Akım
Kaynak Cihazları
10 mA ≤ I ≤ 3 A
50 Hz ≤ f ≤ 5 kHz
Euramet cg.15 66 μA … 5,3 mA
Frekans
Kaynak Cihazlar
10 Hz ≤ f ≤ 300 kHz Euramet cg.15 8,1 · 10-5 · f + 0,15 Hz

Ohm Kanunu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?


2003 yılında kurulan şirketimiz 2005 yılında TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir ve Basınç, Boyut, Hacim, Elektrik, Kuvvet, Mekanik Güç, Tork, Sertlik, Sıcaklık-Nem, Terazi, Kütle konularında geniş kapsamıyla hizmetlerine devam etmektedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Birlikte çalışmak bir başlangıçtır, sürekli çalışmak memnuniyet gerektirir…