Sıkça Sorulan Sorular

Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir.

Kalibrasyon işleminde, ölçmede kullanılan test-ölçü aleti veya cihazlarının sapmaları belirlenir, hataları düzeltilir. Böylece ölçme zinciri içinde yer alan tüm cihazların doğruluğu kesinleştiğinden ölçüm sonuçlarının güvenilirliği sağlanmış olur.

Bu nedenle;

 • Firmada yapılan tüm ölçümlerin doğruluğu güvence altına alınır.
 • Üretim kalitesi istenilen seviyeye yükseltilir.
 • Üretim aşamalarında doğabilecek farklılıklar giderilir.
 • Ürünlerin diğer firma ürünleri ile uyumlu olması sağlanır.
 • Üretilen ürünün Uluslar arası standartlara uygunluğu sağlanır.
 • Müşteriden haksız kazanç veya müşteriye haksız menfaat sağlanması önlenir.
 • Rekabet imkanı artar.
 • İleri teknoloji ile uyum sağlanır.
 • Tüm insanlar alış/verişlerini gönül rahatlığı içinde yapabilirler.

Sonuç olarak her ne tipte olursa olsun tüm ölçüm cihazları belli periyotlarla kalibrasyona gönderilmeli, tespit edilen sapma ve belirsizliklerine dikkat edilerek kullanılmalıdır. Bu hem üretim maliyetlerini düşürmek hem de ürün kalitesini arttırmak için gereklidir.

Hangi durumlarda kalibrasyon geçersiz olur? Cihazın kalibrasyon süresi geçmişse, kalibrasyondan sonra çarpma, düşme, hatalı kullanım veya başka nedenlerle cihazın ölçümlerinde şüphe oluşmuşsa kalibrasyonu geçersiz olur.

İzlenebilirlik: Ölçüm cihazında okunan değerin ( veya bir madde ölçümünün ), bir veya daha fazla kademede bir ulusal standart ile karşılaştırılması işlemidir. Bu kademelerin her birinde kalibrasyon, metrolojik kalitesi daha yüksek standartta olan bir standart ile yapılır.

 • Ölçüm aletinin kalibrasyon dışı kalmasının riski değerlendirilmelidir.
 • Yapılacak hatanın maliyeti ve geri dönüşü değerlendirilmelidir.
 • Ne kadar hassas ölçüm için kullanılacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Müşteri istekleri takip edilmelidir.
 • Cihazın ne kadar kullanımdan sonra kalibrasyon dışı kaldığı takip edilmelidir.

Akredite, kalibrasyon (uygunluk) değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş bir uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmetin ve bu hizmet/ürün için yapılan kalibrasyon uygulamalarının, kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirildiğine dair güven telkin edilmesini sağlar.

Kalibrasyon sürecindeki önemli nokta kalibrasyon sonucu cihazların kullanıldıkları yerdeki izin verilen sapma değerlerinin içerisinde ölçüm yapıp yapılmamasıdır. Doğrulama ise ölçüm hassasiyeti belirli ekipman, malzemeler tarafından ölçüm cihazının istenilen limitler arasında ölçüm yapıp yapmadığının saptanmasıdır.

Kalibrasyon, ölçeklerin, ölçü aletlerinin ve ölçme sistemlerinin hatasının kestirilmesini ve belirli bir skala doğrultusunda değerler verilmesini sağlayan sistemdir. Kalibrasyonlar, kalibrasyon sertifikası veya kalibrasyon raporu adı altında kaydedilen dokümanlardır. Her ölçüm cihazında belirli bir hata payı vardır.

Laboratuvarda teslim alındıktan sonra çoğu cihaz için iki günlük hızlandırılmış hizmet sağlayabiliriz. Hızlandırılmış talepler ilk gelen ilk hizmet esasına dayanır ve laboratuvara ve disipline bağlıdır. Cihazın doğası gereği bazı kalibrasyonlar hızlandırılamaz.

Cihazınız bir cihaz arızası nedeniyle kalibre edilemezse, nasıl devam etmek istediğinizi belirlemeniz için bilgilendirileceksiniz.